27 lutego obchodzimy Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych. Są to wszelkie stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz drugiego człowieka, pomocy i wspierania różnych grup społecznych. W swoim życiu miałem okazję nie tylko korzystać z pomocy tych organizacji, lecz również współpracować z nimi. Współpracę tę niezwykle sobie cenię, a kontakt utrzymuję do dziś.

W Stowarzyszeniu Budujemy Przystań w Radomiu stawiałem swoje pierwsze kroki w pracy zawodowej. Dzięki niemu poznałem środowisko uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi i złożonymi problemami komunikacji. W Stowarzyszeniu Nowe Perspektywy w Radomiu miałem okazję prowadzić zajęcia z młodzieżą i brać udział w realizacji projektów na rzecz osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. Dzięki obu tym stowarzyszeniom udało się zebrać środki finansowe na wydanie mojej książki, za co jestem bardzo wdzięczny. Obecnie nawiązałem również kontakt i współpracę z Fundacją FORMY z Częstochowy. Realizuje ona wiele projektów i szkoleń adresowanych do osób z niepełnosprawnością. Wydana została m.in. publikacja zbiorowa pt. „Spektrum autyzmu. Spojrzenia.”, do której napisałem jeden z rozdziałów.

Osoby potrzebujące wsparcia i pomocy zachęcam do nawiązywania kontaktu z różnymi organizacjami pozarządowymi. Do współpracy z organizacjami zachęcam natomiast wszystkie osoby rozpoczynające swoją ścieżkę zawodową, chcące zdobyć dużo praktycznego doświadczenia i mające ciekawe pomysły. Zapraszam także do wspierania działalności organizacji. Wszystkim organizacjom pozarządowym życzę wszystkiego najlepszego, jak najwięcej sukcesów i pozytywnej energii do działania.

Uszeregowane w: