Przeskocz w wybrane miejsce lub przeczytaj całość:

O mojej działalności autorskiej i publicystycznej

Jestem otwarty na współpracę z różnymi portalami i czasopismami poruszającymi tematykę niepełnosprawności, edukacji, psychologii i pedagogiki. Moje artykuły można znaleźć m.in. w miesięczniku „REMEDIUM”. Od 2019 r. współpracuję z gazetą i portalem „Razem z Tobą – dobra strona niepełnosprawnych”, pisząc w dziale zatytułowanym „Z pasją na wózku”. Zachęcam do zapoznania się z moimi publikacjami naukowymi, popularnonaukowymi oraz publicystycznymi. Ich lista będzie na bieżąco uzupełniana.

Publikacje zwarte

Rozdziały w monografiach

 • P. Borowiecki, Integracja i edukacja dzieci i młodzieży ze spektrum zaburzeń autystycznych [w:] I. Bołtuć, M. Dworzańska (red.), Spektrum autyzmu. Spojrzenia, wyd. Fundacja FORMY, Częstochowa 2022
 • P. Borowiecki, Praca jako jedna z głównych potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową [w:] A. Gołębiowski (red.), Lokalna polityka społeczna wobec osób z niepełnosprawnościami, Wydawnictwo Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu, Radom 2022
 • P. Borowiecki, Gdy rodzi się dziecko z niepełnosprawnością – wybrane zagadnienia [w:] A. Gretkowski, B. Skałbania, T. Kruszewski (red.), Dziecko w przestrzeni życia, Warszawa-Płock 2016

Artykuły w recenzowanych czasopismach naukowych

 • P. Borowiecki, Jakość życia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin w perspektywie zewnętrznej i wewnętrznej – przegląd wybranych badań, „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania” (2016), nr III, s. 81-91
 • P. Borowiecki, Samoocena osób z niepełnosprawnością w świetle wybranej literatury i badań własnych, „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania” (2015), nr II, s. 109-126

Artykuły popularnonaukowe i publicystyczne

 • P. Borowiecki, Osoby wysoko wrażliwe wśród nas, „Remedium” (2021), nr 1, s. 11-13
 • P. Borowiecki, W obliczu trudnej diagnozy, „Remedium” (2019), nr 5, s. 12-13
 • P. Borowiecki, Najbliższe otoczenie a rozwój dziecka z niepełnosprawnością, „Remedium” (2019), nr 3, s. 12-13
 • P. Borowiecki, Wspieranie uczniów w identyfikacji ich mocnych stron, „Remedium” (2018), nr 11, s. 5-7
 • P. Borowiecki, Rola nowoczesnej komunikacji naukowej w zdobywaniu wyższego wykształcenia przez osoby z niepełnosprawnością, „Remedium” (2018), nr 6, s. 7-9
 • P. Borowiecki, Jak skutecznie wspierać osoby z niepełnosprawnością?, „Remedium” (2018), nr 4, s. 7-9
 • P. Borowiecki, Nowe spojrzenie na niepełnosprawność, „Remedium” (2017), nr 7-8, s. 17-19
 • P. Borowiecki, Pomyśl zanim powiesz – zmiany w nazewnictwie związanym z niepełnosprawnością, „Remedium” (2017), nr 2, s. 2-4
 • P. Borowiecki, Postawy wobec osób z niepełnosprawnością, „Wychowawca” (2017), nr 1, s. 14-17

Poniżej przedstawiam listę wybranych artykułów dostępnych w sieci:

Kliknięcie tytułu przekieruje do treści artykułu.

Zapraszam do lektury!