Interesuje mnie wszystko, co dotyczy drugiego człowieka i otaczającego mnie świata.

dr Paweł Borowiecki, pedagog specjalny, nauczyciel akademicki, edukator

Przeskocz w wybrane miejsce lub przeczytaj całość:

Witam na mojej stronie internetowej

Nazywam się Paweł Borowiecki. Urodziłem się i mieszkam w Radomiu. Studiowałem na UTH im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu i UMCS w Lublinie. Ukończyłem pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą i wspomagania rodziny, a także studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki i terapii osób z niepełnosprawnością. W 2019 r. uzyskałem stopień naukowy doktora nauk społecznych na UJK w Kielcach.

Zajmuję się na co dzień wieloma tematami związanymi z psychologią oraz pedagogiką specjalną. Interesują mnie zagadnienia związane z integracją osób z niepełnosprawnością, ich aktywizacją społeczno-zawodową, edukacją, oraz szeroko pojętym wsparciem. Sam jestem osobą z niepełnosprawnością ruchową i poruszam się na wózku, ponieważ urodziłem się z przepukliną oponowo-rdzeniową. Uwielbiam dzielić się wiedzą, inspiracjami i pomagać innym. W swojej pracy staram się wykorzystywać metodę wpływu osobistego. Wyrażam głębokie przekonanie i nadzieję, że osoba poruszająca się na wózku, będąca pedagogiem jest wiarygodna dla uczniów i ich rodziców. Posiada nie tylko wiedzę wyniesioną ze studiów i szkoleń, ale też autentyczną osobowość i osobiste doświadczenia w radzeniu sobie z trudnościami. Może przekazywać je dalej, pomagając przy tym innym osobom.

Pedagog specjalny

Pracuję jako pedagog specjalny w X Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Konarskiego w Radomiu. Jest to szkoła wyjątkowa – jedyne na Mazowszu w pełni integracyjne liceum. Pracuję zarówno z młodzieżą pełnosprawną pomagając w rozwiązywaniu różnego problemów, jak i niepełnosprawną, np. z niepełnosprawnościami ruchowymi, spektrum autyzmu i różnymi schorzeniami. Posiadam stopień nauczyciela mianowanego. Praca w szkole jest jednocześnie moją pasją.

Nauczyciel akademicki

Jestem doktorem w zakresie pedagogiki specjalnej. Od 2020 r. prowadzę zajęcia dla studentów na Wydziale Nauk Społecznych AHNS w Radomiu. Uważam, że wiedzę naukową i teoretyczną najlepiej jest łączyć z praktyką. Wówczas możemy ją zastosować w życiu codziennym i zrobić coś dobrego dla innych. Dlatego podczas moich zajęć stawiam przede wszystkim na dyskusję, wymianę doświadczeń i pomysłów.

Autor publikacji i artykułów

Moja rozprawa doktorska i badania z nią związane dotyczyły samotności osób dorosłych z  niepełnosprawnością ruchową i  sposobów radzenia sobie z nią. W 2021 r. została wydana w formie książkowej. Jestem również autorem kilku artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach poświęconych tematyce niepełnosprawności. Od wielu lat piszę także artykuły publicystyczne i popularnonaukowe dotyczące: osób z niepełnosprawnością, psychopedagogiki i edukacji. Można znaleźć je m.in. w miesięczniku „Remedium” oraz w gazecie i na portalu dla osób z niepełnosprawnością pt. „Razem z Tobą”.

Współpraca ze stowarzyszeniami

Swoje pierwsze kroki w zawodzie pedagoga stawiałem pracując w dwóch radomskich stowarzyszeniach: Budujemy Przystań i Nowe Perspektywy. Na początku pracowałem jako wolontariusz, co okazało się bardzo cennym i rozwijającym doświadczeniem. Następnie zostałem zatrudniony i brałem udział w wielu projektach dotyczących wspierania młodzieży, osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Ze stowarzyszeniami mam kontakt do dziś, uczestnicząc w wielu konsultacjach i wspólnych pomysłach.

Edukator i self-adwokat (samorzecznik)

Staram się edukować młodzież i osoby dorosłe na tematy związane z niepełnosprawnością, popularyzować wiedzę w tym zakresie w lokalnych mediach radomskich i internetowych. Prowadziłem wiele spotkań i zajęć o tematyce niepełnosprawności i integracji społecznej. Promuję też self-adwokaturę (samorzecznictwo), czyli aktywne uczestnictwo osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym, kulturalnym i naukowym, wypowiadanie się na temat ich praw na forum publicznym.

Wyróżnienia i nagrody

Na swoim koncie mam kilka wyróżnień i nagród:

  • wyróżnienie w konkursie Prezydenta Miasta Radomia pt. Radom Obywatelski w kategorii Dobroczyńca Roku za propagowanie idei wolontariatu i  pomocy osobom z  niepełnosprawnością (2015 r.),
  • awans do finałowej 20 ogólnopolskiego konkursu pt. Człowiek bez Barier organizowanego przez Stowarzyszenie Integracja i portal niepelnosprawni.pl (2017 r.) i nominacje w kolejnych latach,
  • znalezienie się w publikacji pt. Lista Mocy, przedstawiającej 100 najbardziej aktywnych i wpływowych osób z  niepełnosprawnością w Polsce (2018 r.),
  • wyróżnienie w konkursie fotograficznym organizowanym przez Fundację PKP pt. Widzialni Pełnosprawni w Pracy ukazującym zdjęcia aktywnych zawodowo osób z  niepełnosprawnością (2018 r.),
  • II miejsce w radomskim konkursie Echa Dnia pt. Nauczyciel na Medal w kategorii Nauczyciel szkół ponadpodstawowych (2018 r.),
  • II miejsce w ogólnopolskim konkursie pt. Otwarte Drzwi na najlepsze prace magisterskie i doktorskie poświęcone tematyce niepełnosprawności organizowanym przez PFRON (2019 r.),
  • udział w finale konkursu pt. Mazowiecki Gentleman D organizowanego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (2022 r.).

Po pracy

Oprócz zainteresowań związanych z moją pracą zawodową mam wiele różnych pasji. Lubię język angielski, nowoczesne technologie, mitologię i literaturę faktu. W wolnych chwilach lubię posłuchać dobrej muzyki lub obejrzeć dobry, jakościowy serial, przedstawiający wciągającą i tajemniczą historię.

Zapraszam do odwiedzania mojej strony i mediów społecznościowych. Pozdrawiam serdecznie.